Gyerekkucko Óvoda

Budapest XVI. kerületi
Gyerekkuckó Óvoda

Centenáriumi Óvoda

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.
Tel./fax: 061-403-6618
gyerekkucko.ovoda@gamesz16.hu

Hermina úti Óvoda

1162 Budapest, Hermina út 66-68.
Tel.: 061-405-3493
gyerekkucko.herminaovoda@gamesz16.hu

Hársfa utcai Óvoda

1162 Budapest, Hársfa utca 54-56.
Tel.: 061-405-4608
gyerekkucko.harsfaovoda@gamesz16.hu

Küldetés nyilatkozatunk

Ismerj meg! Ha megismertél, megszeretsz.
Ha megszerettél, fontos leszek neked, akkor vigyázol rám, és óvsz engem.

Bővebben

Mozgás

Környezettudatosság

Kommunikáció

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott– kérelemben kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Bővebben ...

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében Magyarországon – a törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A beiratkozás időpontja a 2024/2025-ös tanévre:
                                             2024. április 18. (csütörtök) 8-19 óra között
                                             2024. április 19. (péntek) 8-19 óra között

Bővebben ...

Óvodaváró nyíltnapok

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket óvodaváró nyílt napjainkra:

 • Centenáriumi Óvoda: 
  • 2024. március 27 - Húsvéti készülődés
  • 2024. április - Családi nyíltnap
  • 2024. április - Szülői fórum
 • Hermina úti Óvoda:
  • 2024. április 23 - Tavaszváró délelőtt
 • Hársfa utcai Óvoda:
  • 2024. március 26 - Tavaszi készülődés

Nyílt napjainkra regisztrálni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen tudnak, névvel, dátummal és telephely megjelöléssel.

Dénes Hilda
igazgató

Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére igazgatói megbízással

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE pályázatot hirdet a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda (székhely: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.) óvodapedagógusi munkakörének betöltésére igazgatói megbízással

Bővebben ...

Felhívás a XVI. kerületi értéktárba történő javaslattételre

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 8-i ülésén a magyar nemzeti értékek - amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja -, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében történő összegyűjtése érdekében újraindította a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Értéktár Bizottság) működését.

Bővebben ...