Gyerekkucko Óvoda

Budapest XVI. kerületi
Gyerekkuckó Óvoda

Centenáriumi Óvoda

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.
Tel./fax: 061-403-6618
gyerekkucko.ovoda@gamesz16.hu

Hermina úti Óvoda

1162 Budapest, Hermina út 66-68.
Tel.: 061-405-3493
gyerekkucko.herminaovoda@gamesz16.hu

Hársfa utcai Óvoda

1162 Budapest, Hársfa utca 54-56.
Tel.: 061-405-4608
gyerekkucko.harsfaovoda@gamesz16.hu

Küldetés nyilatkozatunk

Ismerj meg! Ha megismertél, megszeretsz.
Ha megszerettél, fontos leszek neked, akkor vigyázol rám, és óvsz engem.

Bővebben

Mozgás

Környezettudatosság

Kommunikáció

Óvodaváró családi nap időpontjai

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket óvodaváró családi napunkra:

  • Centenáriumi ovi: 2022. 04.21. 16-18 óráig
  • Hermina ovi: 2022.04.26. 16-18 óráig
  • Hársfa ovi: 2022.04.27. 16-18 óráig

Óvodai beiratkozás dátuma: 2022. 05.02-06.

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről a 2022/2023. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott– kérelemben kérelmezheti a területileg illetékes járási hivatalnál gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Bővebben ...

Járványügyi intézkedés

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. december 1. napjától – hivatkozással az emberi erőforrások minisztere által kibocsátott 29/2021 (XI. 19.) EMMI Határozatra – az Intézmény területére csak az léphet be, aki rendelkezik az alábbi igazolványok egyikével, melyet az Intézményvezető által kijelölt személy ellenőriz:

  • védettségi igazolvány, applikáció
  • uniós digitális Covid igazolvány
  • nemzetközi oltási bizonyítvány

A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére, az óvoda épületébe a bejárati ajtóig kísérheti a gyermeket, ott az óvodást az erre kijelölt alkalmazott részére köteles átadni.

Gyermekenként az az egy fő, aki rendelkezik a fenti igazolás valamelyikével az intézmény területére továbbra is beléphet, azonban törekednie kell arra, hogy az intézmény területét minél hamarabb elhagyja.

A maszk használata mind a dolgozók, mind az intézményben tartózkodók részére kötelező!

Budapest, 2021.11.25.

Tisztelettel:

Dénes Hilda
Intézményvezető

Tervezett nyári zárvatartások

Tisztelt Szülők!

2022. évben a nyári zárvatartásokat az alábbiak szerint terveztük:

  • Hermina utcai intézmény: 2022.06.27.- 2022.07.22.
  • Hársfa utcai intézmény: 2022.06.27.- 2022.07.22.
  • Centenáriumi épület: 2022.07.25-2022.08.19.

Alapítványi tájékoztató

Kedves Látogatók, szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az Alapítványunk  a 2020-as Személyi Jövedelemadó 1%-ból

Bővebben ...