Nyuszi csoport

Óvodapedagógusok:

Magyari Andrea – Andi néni
Zsigmond Zita – Zita néni

Dajka: 

Csoportunkban három korosztály is megtalálható, vegyescsoportként működünk. 17 kisgyermekünk van. 14-en már ide járnak a csoportba és hamarosan érkeznek hozzánk a három évüket betöltött picik.

Csoportszobánkat és a játékokat is úgy rendeztük és válogattuk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfeleljenek. Folyamatosan fejlődésüket követve megfelelően bővítjük, cseréljük a játékokat.

Csoportunk szokás-szabályrendszerét is úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a differenciálásra és az egyéni bánásmódra.

Építünk természetes gyermeki kíváncsiságukra, szeretnénk, ha számukra öröm és játék lenne az ismeretek elsajátítása. Kísérletező kedvükre számítva vezetjük be őket a természet titkaiba minden évszakban.

„Zöld Óvoda” címhez méltóan éljük mindennapjainkat, takarékoskodunk a vízzel és az energiával, szelektíven gyűjtjük a szemetet, komposztálunk és újrahasznosítunk. Etetjük, itatjuk a madarakat, csíráztatunk, hajtatunk. Élősarkunkat egy akvárium is gazdagítja, melynek lakóját az aranyhalat, a gyerekekkel közösen gondozunk. Óvodakert pályázaton nyert eszközökkel, magvakkal, szakmai tanácsokat hasznosítva tavasztól őszig intenzíven ápoljuk a gyerekekkel kiskertünket. Mindennapjaink részévé vált a kertgondozás így közvetlen tapasztalat útján sok új ismerettel gazdagodnak a gyerekek.

Jeles napokat, ünnepeket, hagyományainkat figyelemmel kísérve folyamatosan megrendezzük azokat.

Mindennapjainkat átszővik a játékos verselések, énekes játékok, tánc, kézműveskedés, rajzolás, mintázás, barkácsolás és más változatos tevékenységek. Sokféle mozgáslehetőséget kínálunk fel számukra, változatos eszközök használatával a csoportszobában, a teraszon és az udvaron, annak érdekében, hogy testi, szellemi fejlődésük harmonikus legyen. Gyerekeink szívesen mozognak és a tanult játékok, a felhasznált eszközök, megjelennek a szabad játékukban is.

Fenntartónk által támogatott és szervezett vízhez szoktatás-úszás képzésben részesülnek tanköteles gyermekeink. Terveinkben szerepel, hogy korcsolyázni tanulhatnak.

Minden lehetőséget kihasználunk a kirándulásra, külső programokon való részvételre.

[/html][/fluid]