Nyuszi csoport

Óvodapedagógusok:

Magyari Andrea – Andi néni
Zsigmond Zita – Zita néni

Dajka: 

Csoportunkba 17 „kisnyuszi” érkezett ősszel, de a Mikulás is hoz még egy kislányt közénk.

Kiemelten fontosnak tartjuk a harmonikus, elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítását, illetve a differenciált bánásmódot, mely alkalmazkodik a gyermekek eltérő fejlődési üteméhez.

Szokás-szabályrendszerünket is úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a differenciálásra és az egyéni bánásmódra, következetes betartására is nagy hangsúlyt fektetünk, mely a gyerekek biztonságérzetét erősíti.

Csoportszobánkat és a játékokat úgy rendeztük és válogattuk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfeleljenek. Folyamatosan fejlődésüket követve megfelelően bővítjük, cseréljük a játékokat.

A hétköznapokat igyekszünk sok vidámsággal, játékossággal megtölteni.

Építünk természetes gyermeki kíváncsiságukra, szeretnénk, ha számukra öröm és játék lenne az ismeretek elsajátítása. Kísérletező kedvükre számítva vezetjük be őket a természet titkaiba minden évszakban.

Mindennapjainkat átszővik a játékos verselések, énekes játékok, tánc, kézműveskedés, rajzolás, mintázás, barkácsolás és más változatos tevékenységek. Sokféle mozgáslehetőséget kínálunk fel számukra, változatos eszközök használatával a csoportszobában, a teraszon és az udvaron, annak érdekében, hogy testi, szellemi fejlődésük harmonikus legyen. Gyerekeink szívesen mozognak és a tanult játékok, a felhasznált eszközök, megjelennek a szabad játékukban is.

„Zöld Óvoda” címhez méltóan élünk, takarékoskodunk a vízzel és az energiával, szelektíven gyűjtjük a szemetet, komposztálunk és újrahasznosítunk. Etetjük, itatjuk a madarakat, csíráztatunk, hajtatunk. Élősarkunkat egy akvárium is gazdagítja, melynek lakóját az aranyhalat, a gyerekekkel közösen gondozunk. Óvodakert pályázaton nyert eszközökkel, magvakkal, szakmai tanácsokat hasznosítva tavasztól őszig intenzíven ápoljuk a gyerekekkel kiskertünket. Mindennapjaink részévé vált a kertgondozás így közvetlen tapasztalat útján sok új ismerettel gazdagodnak a gyerekek.

Szülőkkel való megfelelő bizalmi kapcsolat és a közös nevelés fenntartása érdekében hangulatos munkadélutánokat, családi napot szülői értekezleteket és fogadóórát szervezünk.

[/html][/fluid]