Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére igazgatói megbízással

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE pályázatot hirdet a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda (székhely: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.) óvodapedagógusi munkakörének betöltésére igazgatói megbízással

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az igazgatói megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól

A munkakör betöltésének kezdő napja: 2024. augusztus 1.

A munkakör betöltésének befejező napja: 2029. július 31.

A munkavégzés helye:
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda
Székhely (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.)
1. Telephely (1162 Budapest, Hermina út 66-68.)
2. Telephely (1162 Budapest, Hársfa utca 54-56.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerint, az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, együttműködés a fenntartóval.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Felsőfokú óvodapedagógusi szakképzettség;
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség;
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő részletes szakmai és vezetési program fejlesztési elképzelésekkel,
 • A végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • A szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata, munkáltatói igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány),
 • Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével,
 • Nyilatkozat a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához való hozzájárulásról,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának feltételei:
a)    Büntetlen előélet, és annak igazolása,
b)    Betöltött tizennyolcadik életév, c)            Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlás vagy letelepedés,
d)    Állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem állás, annak igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 8.

Javadalmazásra, illetve a megállapítás módjára vonatkozó információk:
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerül megállapításra.
Egyéb juttatás az intézmény éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosított.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodájához kell eljuttatni - zárt borítékban.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda óvodapedagógusi munkakörének betöltésére igazgatói megbízással.
Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

További információt nyújt:
Majorné Szabó Etelka a Humán Iroda vezetője (mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: +361 4011 528).