Csibe csoport

Óvodapedagógusok:
Murányi Judit – Judit néni
Németh Józsefné – Ági néni
Dajka: Gáli Ferencné – Zsuzsi néni

A Csibe csoport nagycsoportos gyerekei összetartó kis közösséggé kovácsolódtak, több tartós baráti kapcsolat is kialakult az együtt töltött évek során. 

A 2022-2023. nevelési évben 19 gyermek jár a csoportba, közülük 18 gyerek tanköteles.

A „csibéink” érdeklődő, aktív gyermekek, akik sokat ügyesedtek, egyre önállóbbá és segítőkészebbé válnak, ügyesen gyakorolják a csoport szokás- és szabályrendszerét.

A csoportszobánkban az egyes tevékenységekben való elmélyült játék érdekében alakítottunk ki báb-mese-zenesarkot, természetpolcot, babakonyhát, helyet az építőszőnyegen a közlekedéshez, a mozgáshoz és kézműves sarkot.

Mindennapjainkban a legfontosabb a közös játék, emellett helyet kap a mese, a vers, a bábozás, az énekes játék, a kézi munka, kiemelten az anyanyelvi játékok és a mozgás. Mozgásra nemcsak az udvaron, hanem a csoportszobában is sokféle lehetőséget biztosítunk: különféle mozgásfejlesztő eszközeinket naponta, igényeik szerint variálva, változatos módon használhatják, vigyázva saját maguk és a társaik testi épségére.

Színes, változatos programok szervezésével (pl. állatkerti séta, kirándulás, KRESZ-park és játszótér, Kézműves udvar, úszás…), az óvodai jeles napok, hagyományok ápolásával és a „Zöld Óvoda” céljaihoz igazított szemléletformálással és a környezettudatos magatartás szokásainak kialakításával igyekszünk gyermekeink utolsó óvodás évét tartalmassá, maradandó élményekkel gazdagabbá tenni.

Fontos számunkra, hogy a gyerekek örömmel lépjék át reggelente az óvoda kapuját és nyugodt, családias, elfogadó légkörben vidáman teljenek napjaik a Csibe csoportban.