Csibe csoport

Óvodapedagógusok:
Murányi Judit – Judit néni
Németh Józsefné – Ági néni
Dajka: Gáli Ferencné – Zsuzsi néni

A 2023-2024. nevelési évben 16 gyermek jár a csoportba, közülük 11 gyerek tanköteles. Másik óvodából 5 gyerek érkezett hozzánk és 3 kiscsoportos korú gyermek ismerkedik az óvodai élettel. Derűs légkör biztosításával, együtt játszással és sok-sok pozitív visszajelzéssel segítjük őket a szokásaink megismerésében. Az új gyerekek mielőbbi zökkenőmentes befogadásához kértük a „régi” gyerekek segítségét.  A Csibe csoport nagycsoportos korú gyerekei összetartó kis közösséggé kovácsolódtak, több tartós baráti kapcsolat is kialakult az együtt töltött 3 év során. A „csibéink” érdeklődő, aktív gyermekek, akik sokat ügyesedtek, egyre önállóbbá és segítőkészebbé válnak, ügyesen gyakorolják a csoport szokás- és szabályrendszerét, szívesen vesznek részt a felajánlott napi tevékenységekben.

A csoportszobánkban az egyes tevékenységekben való elmélyült játék érdekében alakítottunk ki báb-mese- és zenesarkot, természetpolcot, babakonyhát, helyet az építőszőnyegen a közlekedéshez, a mozgáshoz és kézműves sarkot.

Mindennapjainkban a legfontosabb a közös játék, emellett helyet kap a mese, a vers, a bábozás, az énekes játék, a kézi munka, kiemelten az anyanyelvi játékok és a mozgás. Mozgásra nemcsak az udvaron, hanem a csoportszobában is sokféle lehetőséget biztosítunk: különféle mozgásfejlesztő eszközeinket naponta, igényeik szerint variálva, változatos módon használhatják, vigyázva saját maguk és a társaik testi épségére.

Színes, változatos programok szervezésével (pl. állatkerti séta, kirándulás, bábszínház és játszótér, Kézműves udvar, úszás, korcsolyázás, néptánc…), az óvodai jeles napok, hagyományok ápolásával és a „Zöld Óvoda” céljaihoz igazított szemléletformálással és a környezettudatos magatartás szokásainak kialakításával igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó élményekkel gazdagabbá tenni.

Fontos számunkra, hogy a gyerekek örömmel lépjék át reggelente az óvoda kapuját és nyugodt, családias, elfogadó légkörben vidáman teljenek napjaik a Csibe csoportban.