Napocska csoport

Rólunk

Óvodapedagógusok:
Kiss-Oláh Anna-Mária (Ani néni)                     
Takács Klára (Klári néni)

Dajka: Bartha Ilona (Ica néni)

Hárman vezetjük a csoportot , közös nevelési elvek szerint, fontosnak tartjuk a szokás- szabályrendszer kialakítását. A csoportunk korosztályi szempontból homogén összetételű.

Azért adtuk a napocska nevet a csoportnak, mert igyekszünk pozitívak és vidámak lenni, szeretnénk  ezt továbbadni az amúgy is eleven, vidám nyüzsgő gyerekeinknek. Pozitív nevelési elveinkkel bizalommal teli légkör kialakítására törekszünk. Csoportunkban nem elfogadott az agresszió, és a verekedés erre külön módszereket vezettünk be kolléganőmmel pl: szeretet kocka, pozitív fegyelmezés alkalmazása, jóga gyakorlatok a harag , frusztráció levezetésére. Konfliktushelyzetben törekszünk megtanítani a kompromisszumos megoldást, persze ez csak a családok együttműködésével lehetséges.

Célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük az óvodát, és a csoportból igazi közösséget varázsoljunk.

Napocska csoportunk világos, családias vidám légkörű és a kreatív óvónőknek köszönhetően esztétikus. Tárgyi felszereltsége gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek. Különös gondot fordítunk, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre, erre óvodánk által létrejött alapítványi pénzből is kiegészítjük tárgyi eszközeinket. Gyerekkuckó Ovisokért Alapítványhoz bárki csatlakozhat , támogathatja hozzájárulásával.

Mi felnőttek mindent megteszünk, azért, hogy a gyermekeket az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően, minél több inger érje és pozitív szemléletű, a világra nyitott emberekké váljanak. Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mesével színesítjük az óvodai mindennapokat. A gyermekeknek játék közben komplex lehetőségeket kínálunk, hogy ismereteiket, tapasztalataik útján bővíthessék. Az évszakokhoz, pedagógiai programunkhoz kapcsoljuk a feldolgozandó anyagokat.

Pedagógiai programunk címe: Mozgás és kommunikáció a környezettudatosság tükrében. Óvodánk megkapta a Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda címet, A gyerekek környezeti nevelése megalapozza a környezettudatos magatartását. Ehhez kapcsolódóan megtartjuk a Komposztálás, Állatok világnapját, csoportszobában természetsarkot alakítunk ki ahova az évszakoknak megfelelő növényeket, terméseket gyűjtünk. Családokat is bevonjuk a gyermekek környezeti szemléletük alakításába, kiállításokra terménybábokat, hulladékból hasznosat készíthetnek együtt gyerekeikkel, így erősítve a családok minőségileg együtt töltött idejét.

Csoportunkban fontos szerepet játszik a mozgás, ezért arra törekszünk, hogy a gyerekek minden nap minél többet mozogjanak, erősödjenek, ügyesedjenek. Értelmi fejlettségükhöz is hozzájárul a mozgás ezért fektetünk erre nagy hangsúlyt. Óvodánk saját tornateremmel rendelkezik, ahol egyéni fejlesztésekre is van lehetőség.

Gyakran sétálunk, az óvoda körül, játszótereket látogatunk meg és a mindennapos mozgást a közeli focipályán, vagy az udvaron tartjuk. Sétánk alkalmával a gyermekeink megismerkedhetnek a környezetük természeti adottságaival, arra törekszünk, hogy környezetüket közvetlen tapasztalatszerzéssel ismerjék meg. Jó kapcsolatot ápolunk a Sarkad udvarral, ahol természetes környezetben ismerhetik meg a háziállatokat.

Feladatunk, hogy a gyermekek az óvodai évek alatt megszeressék a természetet, óvják, védjék azt.  Sok ismeretet szerezzenek a néphagyományok által szülőföldjükről, ápolják hagyományokat,  jeles napjaikat.

Egészséges, boldog a társadalom számára hasznos, érett felnőttekké váljanak.

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.

(Müller Péter)

 

Képeink