Magunkról

Óvodánk három telephelyből áll. A Centenáriumi lakótelepen lévő épületünkben és a Hársfa utcai épületben két csoportszobához egy öltöző és egy mosdó tartozik, ezért a napirend kialakításánál figyelembe kell vennünk, hogy a gyerekeknek legyen ideje és helye az öltözködésre, mosdóhasználatra. A Hermina utcai épületben minden csoportnak saját öltözője és mosdója van. A lakótelepen lévő hat csoportos épületben négy csoport az emeleten helyezkedik el. Figyelünk arra, hogy az emeleti csoportokba nem helyezünk olyan gyermeket, aki mozgásában akadályozott.

A székhelyen üzemelő épületben van tornaszoba és fejlesztő tornaszoba, mely az óvodánk mellett működő bölcsőde egyik nem használt helyiségéből lett átalakítva.

Óvodánk sokféle mozgásfejlesztő eszközzel rendelkezik, mely a csoportszobákban, udvaron, tornateremben egyaránt megtalálható.

Az udvar folyamatos fejlesztésénél a természetes anyagból készült, sokoldalú mozgás lehetőséget biztosító játékok vásárlását részesítjük előnyben. A sok növény, fa, kis konyhakertek, komposztáló segítik nevelési céljaink megvalósítását. Az udvaraink madárbarát- kertnek vannak kialakítva.

Az árnyékolás biztosított.

A két nagyobb épületben van iroda, és könyvtár, ahol a megbeszéléseket, értekezleteket tartjuk, és az óvodánkba érkező vendégeket, szülőket fogadjuk.

A könyvtár fejlesztése folyamatos, anyagi lehetőségeink szerint. Elsősorban a programunk fő fejlesztési területeit érintő szakirodalmat újítjuk, bővítjük.

Mindhárom épületben van a felnőtteknek öltöző, mosdó, zuhanyzó.

A csoportszobákat a pedagógusok egyénisége, és a gyerekek kényelme szerint alakítottuk ki.

A falak színesek, a játszóhelyek, a játékok életkor szerint változnak, elegendő hely jut mozgásra, barkácsolásra, szerepjáték játszásra.

Igyekszünk minél több természetes anyagot behozni a csoportszobákba.

Ügyelünk a balesetmentességre, a munkavédelmi előírások betartására, melyet a munkavédelmi felelős rendszeresen ellenőriz. Az óvoda és a csoportszobák dekorációját úgy készítjük el, hogy esztétikus legyen, törekszünk a harmóniára a csoportok és a folyosók díszítésében, színben évszakhoz illő dekoranyagot használunk.

Csoportjainkban a bútorokat, játékokat időszakonként cseréljük, hogy a gyerekek fejlettségének megfeleljen.

Minden szobában élősarok és/vagy akvárium gondoskodik arról, hogy a gyerekek természetszeretete kialakuljon, formálódjon.

A hulladékok szelektív gyűjtésére szelektív hulladékgyűjtőt, ill. dobozokat helyeztünk el.

A családdal való kapcsolat szorosabbá tételére szülői értekezleteinket, kézműves munkadélutánjainkat esztétikus, otthonosan berendezett csoportszobáinkban tartjuk.

A fogadóórákat a kisebb fogadóhelyiségekben (logopédiai-, fejlesztőszobákban) tartjuk törekedve a bizalmas légkör kialakítására.

Gyermekkuckó Óvoda

Óvodavezető

Óvoda-pedagógus

Dajka

Gyógyped.

Pszichológus

Óvoda titkár

Ped. Assz.

Gondnok

Konyhás

Centenáriumi Óvoda

1 fő

12 fő

6 fő

1 fő

1 fő

1 fő

4 fő

1 fő

2 fő

Hemina úti Óvoda

8 fő

4 fő

   

1 fő

1 fő

Hársfa utcai Óvoda

6 fő

3 fő

   

1 fő

1 fő