Küldetés nyilatkozat

Ismerj meg! Ha megismertél, megszeretsz. Ha megszerettél, fontos leszek neked, akkor vigyázol rám, és óvsz engem.

Pedagógiai programunk irányelve – Mozgás és kommunikáció a környezettudatosság tükrében.

Fontosnak tartjuk, hogy boldog, érzelmileg gazdag, a környezetével harmóniában élő, sokoldalú mozgástapasztalattal rendelkező, szívesen, gazdag szókinccsel kommunikáló, egészségesen fejlődő, önmagát sokoldalúan kipróbált gyermekeket neveljünk. Ennek a célnak elérése érdekében vállaljuk, hogy szeretetet sugárzó nyugodt, elfogadó légkört biztosítunk a gyerekek neveléséhez. Együttműködő, őszinte kapcsolatot alakítunk ki a családdal.

Az óvodapedagógusaink az inkluzív, befogadó, személyiségre orientált pedagógiát alkalmazzák.

Mellőzzük a kirekesztés minden formáját. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára biztosítjuk a fejlesztést, a gyermekközösség elfogadását.

A tehetséges gyerekeknek időt és eszközt biztosítunk a belülről fakadó motivációjuk kibontakoztatásához.

Felhívjuk a szülök figyelmét a gyermek érdeklődésének megfelelő programokra.

Az óvoda közösségét a hagyományok ápolása, közös készülődés és ünneplés formálja, erősíti.

Elhivatottak vagyunk a minőségi munka végzésére.