Nefelejcs csoport

Óvodapedagógusok:
Tóth Brigitta (Brigi néni)
Zsigmond Krisztina (Kriszti néni)

Dajka: Máté Klári (Klári néni)

A gyermekek egészséges fejlődéséről itt a csoportban hárman gondoskodunk: Kriszti néni (Zsigmond Krisztina- óvodapedagógus) Brigi néni (Tóth Brigitta- óvodapedagógus) és Klári néni (Máté Klári-dadus néni).

Csoportunkba jelenleg 14 fő jár. Egy kisgyermeket kivéve mind tanköteles korú. Az idén csatlakozott hozzánk egy 1-es típusú cukorbetegséggel élő kisgyermek, akinek napi szintű ellátását vállaltuk. A gyermekek érzékenyítése a másság elfogadására a mindennapjainkat át szövi.

Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi- erkölcsi, esztétikai és értelmi intelligencia fejlődésére, fejlesztésére. Ebből kiindulva nem gyermekmegőrzést végzünk, hanem nagyon komoly nevelőmunkát, amit csak a családok szoros együttműködésével valósulhat meg megfelelő szinten. Mindennapi életünket egy olyan rugalmas napirend határozza meg, amely figyelembe veszi a gyerekek életkori sajátosságát, és legfőbb tevékenységi formáját a játékot. Ennek megfelelően több, olyan játéksarkot alakítottunk ki, ahol biztosítani tudjuk a játék alapvető feltételeit. Mese és zenesarkunk van, amit a gyerekek nagyon szeretnek, játékukba már megjelennek az irodalmi, zenei alkotások.

Pedagógiai Programunkból kiindulva kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelvi nevelésre és a mozgás fejlesztésére. Közösségi érzést erősítjük a megérkeztem tábla használatával. A születésnapokat közösen ünnepeljük meg ebéd után. Biztosítjuk a nyugodt alvást relaxációs zenével, otthonról behozott alvókával (nyunyó), valamint fertőtlenítő illóolaj párologtatásával. Uzsonna után beszélgetőkört tartunk a szőnyegen, ahol elmondhatják az aznapi élményeiket, örömeiket, bánatukat.

Legfontosabb célunk és feladatunk a szeretetteljes, barátságos légkör kialakítása, egymás feltétel nélküli elfogadása, így törekszünk elérni, hogy a gyerekek bátran, bizalommal forduljanak felénk és egymás felé, ezzel elősegítve örömteli, tartalmas játékuk kibontakozását, harmónikus fejlődésüket.

Hangsúlyt fektetünk a szokás-, szabályrendszer kialakítására és fenntartására, amely a gyerekek érzelmi biztonságának és sokoldalú személyiségfejlődésének elengedhetetlen feltétele. 

Amióta együtt vagyunk az óvoda nyújtotta szeretetteljes légkörében egy jól működő kiscsapattá kovácsolódtunk.