Napraforgó csoport

Rólunk

Óvodapedagógusok:
Jánki Zoltánné (Éva néni)
Ponyikai Lilla (Lilla néni)

Dajka: Barna Ibolya (Ibolya néni)

A 2021/22-es nevelési évben 16 gyermek jár a csoportunkba, ami összetételét tekintve heterogén összetételű.( jelenleg kis,-és nagycsoportos gyermekek)

A nevelő munkát Éva néni és Lilla néni óvodapedagógusok végzik, melyben a dajka, Ibolya néni segédkezik.

Kiemelten fontosnak tartjuk a harmonikus, elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítását, illetve a differenciált bánásmódot, mely alkalmazkodik a gyermekek eltérő fejlődési üteméhez.

A hétköznapokat igyekszünk sok vidámsággal, játékossággal megtölteni. A csoportszobát mindig az adott évszaknak, alkalomnak megfelelően dekoráljuk, ami szintén jó hangulatot kölcsönöz. Figyelünk arra, hogy elegendő játékidőt biztosítsunk a gyermekek számára, hiszen ez fejlődésük egyik alapköve. Változatos, korunkban megfelelő játékötleteket, eszközöket kínálunk fel.

Figyelembe vesszük óvodánk sajátos arculatát is, így a mozgás, a kommunikáció és környezettudatos magatartás kialakítása kiemelt szerepet kapnak a mindennapjainkban. Törekszünk arra, hogy a gyerekek tapasztalat útján szerezzenek új ismereteket, illetve ismerjék meg az őket körülvevő világot, így tevékenységeinket is ennek megfelelően tervezzük meg.

A szokás,-szabályrendszer fokozatos és következetes betartására is nagy hangsúlyt fektetünk. Gyermekeink egyre önállóbbak, amit a napos,-és felelősrendszer segít elő. Feladataink közé tartozik az olyan óvodai élet szervezése, amely segíti a gyermekek empatikus készségeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését is. Ennek érdekében sokat mesélünk, bábozunk, beszélgetünk, és együttesen állítjuk fel csoportunk értékeit. Szeretnénk, ha lehetőség szerint konfliktusaikat önállóan megoldó, kölcsönösen példát mutató, és egymást feltétel nélkül elfogadó közösségé kovácsolódnánk, amiben jó úton haladunk. A pozitív megerősítés és dicséret fő pedagógiai „varázseszközeink” közé tartoznak.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk figyelembe venni a szülők kéréseit is, közös együttműködésre, együttnevelésre törekszünk. Azt szeretnénk, hogy óvoda és a család között harmonikus kapcsolat alakuljon ki a gyermekek fejlődése érdekében.

Célunk, hogy a csoportunk tagjai örömmel járjanak óvodába, miközben az iskolára is sikeresen felkészülnek.