Gyöngyvirág csoport

Óvodapedagógusok:

Schöffer Katalin – (Kata néni)
Gonda Éva – (Éva néni)

Dajka: Nagy Alexandra – (Szandi néni)

2022. szeptemberében a Gyöngyvirág csoport tiszta középső csoporttal indult. Csoportunkba jelenleg 14 gyermek jár. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a csoportunkba járó gyerekek gyakorolják csoportunk szokás és szabályrendszerét. Sokat mondókázunk, verselünk, mesélünk, éneklünk, különböző kézműves technikákkal ismertetjük meg a gyerekeket.

Csoportszobánkat, mindig az adott évszaknak megfelelően dekoráljuk. A gyerekeknek korcsoportunknak megfelelő változatos játékokat és játékötleteket kínálunk. Mindennapjaink során kiemelt figyelmet szentelünk a mozgás megszerettetésére a szabad levegőn aktív játékos tevékenységekkel, a kommunikációra és a környezettudatos magatartás kialakítására. Olyan értékrend, szokás, attitűd kialakítása, melyek elősegítik a környezettel való harmonikus kapcsolatot.

Igyekszünk szeretetteljes, elfogadó, harmonikus légkört teremteni és arra törekszünk, hogy kis közösségünkben minden Gyöngyvirágos gyermek megtalálja a helyét és barátságos légkörben teljenek napjaink.