Bemutatkozás

„ A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem. A jó óvoda az, ahol a legfőbb érték minden gyermek kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.

A jó óvoda az ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a megfigyelés a gyermeknek lehetőség, a felnőttnek kötelesség. A jó óvoda természetes emberi kapcsolatokat ajánl.”

Hűvös Éva

A Gyerekkuckó Óvoda három telephelyen működik: egy hat-, egy négy-, és egy három csoportos épületben.

A hatcsoportos épület vonzáskörzete lakótelep, a másik kettő családi házas környezetben van.

Óvodáink tágas udvarral rendelkeznek, ahol minden csoportnak külön udvarrésze van. Az udvari játékok környezetbarát anyagból készültek, folyamatosan fejlesztjük, bővítjük azokat anyagi lehetőségeinkhez mérten. Előnyben részesítjük a fűvel fedett játszóhelyeket, gondozására nagy figyelmet fordítunk. Mindhárom épület udvarán elegendő fa van, mely árnyékol, így még kellemesebbé teszik udvarunkat.

Szeretnénk a Madárbarát óvoda címet elnyeri, ezért kihelyezett madáretetőkkel, odúkkal, és itatókkal csalogatjuk ide a környéken keresgélő madárkákat.

Mindhárom épület udvarán kialakítottunk konyhakerteket, sziklakertet, amit a gyerekekkel közösen ápolunk, gondozunk.

Óvodánk egy pedagógiai programmal dolgozik, melyben kiemelt jelentőséget kap a mozgás,  a kommunikáció, és ami mindezt átszövi, és fontos számunkra, a gyerekek környezeti nevelése, mely a környezettudatos magatartást alapozza meg.

A gyermekeket érzelmi biztonságban neveljük, figyelembe véve, és elfogadva egyéniségüket. Feladatunk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, a sokoldalú személyiség fejlesztése. Munkánkat fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, pszichológus, és logopédus segíti.

Az óvodai beiratkozásnál a szülők igényeit figyelembe véve és a lehetőségeinket felmérve alakítjuk a csoportokat. Ennek tükrében van homogén-, és vegyes életkorú csoportunk is.

Minden csoportnak neve és saját szimbóluma van csakúgy, mint óvodánknak, ami erősíti a közösségi hovatartozás érzését.

A nevelésben elismerjük a család elsődlegességét, a szülőkkel való kapcsolatunkat közös játékdélutánok, kirándulások, és kézműves délutánok szervezésével próbáljuk elmélyíteni.

Hagyományaink:

  • Környezettel való ismerkedés a természetben.
  • Autómentes sportnap.
  • Kiállítások szervezése.
  • Karácsonyi „cipősdoboz” akció szervezése.
  • Gyerekhét.
  • Jeles napok megünneplése.
  • Családi munkadélutánok szervezése.

Ezekbe az óvodai eseményekbe igyekszünk a szülőket bevonni és velük együttműködve bonyolítjuk le azokat.

Szakmai munkánk színvonalát igyekszünk jó szinten tartani, ezért részt veszünk továbbképzéseken, óvodákat látogatunk, és a Környezetünkért Óvodai Egyesület munkájában is részt vállaltunk.

Óvodánkban 1 munkaközösség működik, mely a környezeti nevelés témakörét az új lehetőségek feltárásán és kipróbálásán fáradozik.

Mi a Gyerekkuckó óvoda dolgozói mindent megteszünk azért, hogy az óvoda anyagi helyzetén javítani tudjunk, éppen ezért igyekszünk minél több pályázati lehetőséget kihasználni és alapítványunk hatékony működésének lehetőségeit kiaknázni.

Óvodánkban minden óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, minden nevelő munkát segítő dajka rendelkezik dajka szakképesítéssel.

Nevelőközösségünk célja, hogy a Gyerekkuckó óvodásai az iskolai tanulmányaikat sokféle mozgástapasztalattal, jó kapcsolatteremtő és problémamegoldó képességgel, sikerorientáltan, örömmel kezdjék meg.

Intézményünknek van saját honlapja (www.gyerekkuckoovi.hu), mely mindig az aktuális tudnivalókat tartalmazza óvodánkról, csoportjainkról, az óvodai életről, eseményekről.