Mazsola csoport

Rólunk

Óvodapedagógusok:
Pap-Simon Anett (Anett néni)

Dajka: Tóthné Dóczi Éva 

2018 szeptemberében kezdte az óvodát a Mazsola csoport. 2021 szeptemberétől vegyes csoport vagyunk, nagy,- és kiscsoportos korosztállyal. A csoport óvodapedagógusa: Papp-Simon Anett. Munkánkat Wang Claudia pedagógiai asszisztens, és Molnár Irén Tünde dajka nénik segítik.

Az óvodai életben nincs olyan terület, amivel ne lehetne összekapcsolni a mozgást. Csoportunkba mi is fontosnak tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, egészségének védelmét és a prevenciós mozgásfejlesztést. Célunk, hogy a gyermekek megszeressék és igényeljék a mozgásos játékokat.

Testük a növekedés fázisában van. Mozgásuk egyre stabilabb, harmonikusabb. Egyre stabilabban mozognak a térben is. Finommozgásuk az egyes tevékenységek során jobban fejlődik (festés, gyurmázás, hajtogatás, fűzés, öltözködés stb.)

A higiénia és az önkiszolgálás területén is (öltözködés, tisztálkodás, fogmosás, pakolás, étkezés).A vírusra való tekintettel erőteljesebben figyelünk a személyi higiéniára is. Gyakran, alaposan mosunk kezet, zsebkendőt használunk tüsszenéskor, köhögéskor, a használt zsebkendőt kidobjuk és kezet mosunk.

A tanulásban a legfontosabb motiváció a sikeresség. Nyugodt légkörben a gyermekek saját képességeinek megfelelő differenciált bánással érjük el. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a harmonikus fejlődést, az egyéni sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk.

Értelmi fejlődésük intenzívebb: sokat kérdeznek, bátrabban beszélnek, szókincsük folyamatosan bővül. Anyanyelvi fejlődésüket a sok beszélgetés, mese- vers, bábozás, dramatizálás, anyanyelvi játék segíti. Arra tudnak figyelni, ami őket érdekli. Emlékezetük már hosszú távú, könnyen felidézik a tanult ismereteket, verseket, mondókákat, dalokat és számukra élményt jelentő hatásokat.

Intenzívebben kivesszük a részünket az óvoda életében (kertet rendezünk, gyomlálunk, leveleket sepregetünk, gereblyézünk, komposztálunk, virágot locsolunk, asztalt terítünk, elpakolunk). Örömmel tölt el minket, hogy a csoportban járó gyerekek tudják a szokás-szabályrendszert, melyet nagy részben be is tartanak. Most már látszik, hogy a gyerekek sokat nőttek, fejlődtek, okosodtak, türelmesebbek egymással, és a mindennapi tevékenységek közben is. Közösen kiválasztott dalra maguktól teszik helyre játékaikat. Bátran rájuk tudjuk bízni a feladatokat, melyeket önállóan teljesítenek (szeptembertől naposi munkát is végeznek, melyet izgatottan várnak és hajtanak végre). Biztosan mondhatjuk, hogy minden gyerek várja a naposi munkát, az asztalok megterítését, elpakolását, és így folyamatos figyelemmel kísérik a naposi táblát. Egyre többet sétálunk a természetben, az óvodát körülvevő járdáin.

Továbbra is törekszünk arra, hogy a gyerekeket, megértő, szerető, gondoskodás vegye körül, az óvodába járás továbbra is örömteli legyen a gyermekek számára.