Mazsola csoport

Óvodapedagógusok:
Pap-Simon Anett (Anett néni)
Végh Kinga ( Kinga néni)

Dajka: Tóthné Dóczi Éva (Évi néni)

Munkánkat Wang Claudia pedagógiai asszisztens, és Molnár Irén Tünde dajka nénik is segítik.

2022. szeptemberében a Mazsola csoport kis-középső csoportos gyerekek játékaitól életvidám. Csoportunkba jelenleg 15 gyermek jár, ebből 9 kisfiú és 6 kislány. A gyerekek többsége bölcsődéből érkezett.

Igyekszünk szeretetteljes, nyugodt, elfogadó légkört kialakítani, ahol a gyerekek jókedvűen töltik óvodás napjaikat. Személyes példaadással és családias légkör biztosításával segítjük őket a csoport szokás- és szabályrendszerének megismerésében és elsajátításában.

Sokat mondókázunk, verselünk, mesélünk, éneklünk, különböző kézműves technikával ismertetjük meg a gyerekeket.

A gondozás, testi nevelés, egészséges életmódra nevelés, az óvodás gyermek egészségének óvása, megőrzése, erősítése egymással összefüggő fogalmak.
A jó közérzet alapfeltétele a gyermek mindennemű tevékenységének. Gondozási feladatok: testápolás, öltözködés, táplálkozás, pihenés.A gyermekek gondozásában a dajka segítségét vesszük igénybe.

A segítségnyújtás kölcsönös bizalomra, meghitt viszonyra épül, a kapcsolatépítés egyik lehetősége. Mivel minden gyermek máshol tart a fejlődés területén, ezért a szülőkkel együttműködve kialakítjuk a segítségnyújtás módját, mélységét.
A folyamatosság bevezetésével lehetőséget teremtünk a nyugodt, a gyermekek valós szükségletéhez igazodó étkezéshez, kiküszöbölve ezzel a várakozási időt.

A gyermekek étvágyát, eltérő szokásait figyelembe vesszük. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk megszerettetni az új ízeket. A gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

CÉLUNK:

Olyan gyerekek nevelése, akik:

  • Ismerik az egészséges életmódra vonatkozó szokásokat, tudnivalókat, azt fontosnak tartják, alkalmazzák.
  • Ismerik a természetes lehetőségeket életkoruknak megfelelően az egészségük megőrzésére.
  • Sokat mozognak, megismerik a környezetüket, azt védik, óvják.
  • Az óvodai élet alatt jókedvűek, befogadóak, pozitív irányba alakulnak személyiségjegyeik.

Testük a növekedés fázisában van. Finommozgásuk az egyes tevékenységek során jobban fejlődik (festés, gyurmázás, hajtogatás, fűzés, öltözködés stb.)
A higiénia és az önkiszolgálás területén (öltözködés, tisztálkodás, fogmosás, pakolás, étkezés)

Nyugodt légkörben a gyermekek saját képességeinek megfelelő differenciált bánással érjük el. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat. Csoportunk világos, családias vidám légkörű és a kreatív óvónőknek köszönhetően esztétikus. Tárgyi felszereltsége gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek. Különös gondot fordítunk, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a harmonikus fejlődést, az egyéni sajátosságaiknak megfelelően biztosítjuk.
Értelmi fejlődésük intenzívebb: sokat kérdeznek, szókincsük folyamatosan bővül. Anyanyelvi fejlődésüket a sok beszélgetés, mese- vers, bábozás, dramatizálás, anyanyelvi játék segíti. Arra tudnak figyelni, ami őket érdekli. Emlékezetük még rövidtávú, de a számukra élményt jelentő hatásokra emlékeznek. Sok egyéni foglalkozás után, egyre több közös tevékenységet, kötöttséget vezetünk be középsőben. A játék továbbra is a legfontosabb alapvető tevékenység. Mi felnőttek mindent megteszünk, azért, hogy a gyermekeket az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően, minél több inger érje és pozitív szemléletű, a világra nyitott emberekké váljanak. Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mesével színesítjük az óvodai mindennapokat. A gyermekeknek játék közben komplex lehetőségeket kínálunk, hogy ismereteiket, tapasztalataik útján bővíthessék.

Zöld óvoda lévén nagy hangsúlyt fektetünk a természet szeretetére, a természeti „kincseinek” megóvására, állatvédelemre, újra hasznosításra.

Továbbra is törekszünk arra, hogy a gyerekeket , megértő, szerető, gondoskodás vegye körül, az óvodába járás továbbra is örömteli legyen a gyermekek számára.

Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösséggé kovácsolódjunk, ezért arra törekszünk, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét és örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját.  Fontos számunkra, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt vidáman és barátságos légkörben teljenek napjai.

[/html][/fluid]